Διεύθυνση: ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98

68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

+30 213 456 852

+30 213 456 852

+30 213 456 852

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

+30 213 456 852