Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας  παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο Κοινωνικών δομών και δράσεων που στόχο έχουν την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Το Κέντρο σίτισης Ορεστιάδας  λειτουργεί από το 2001 και εξυπηρετεί   κυρίως Άτομα  τρίτης Ηλικίας , ΑΜΕΑ και μη ηλικιωμένους όταν συντρέχουν οι κατάλληλες  προϋποθέσεις.

Το σύνολο των ωφελουμένων που σιτίζονται ανέρχεται περίπου στους 370.

Με στόχο τη βελτίωση και επαύξηση παροχής Κοινωνικών υπηρεσιών  και την ισότιμη πρόσβαση των δημοτών  σε αυτές  το ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ έθεσε  σε  εφαρμογή μια νέα δομή με τίτλο «Δομή  Σίτισης Δήμου Ορεστιάδας»  ώστε να υλοποιηθεί έμπρακτα και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή των αναγκών μετά από σχετικά αιτήματα στο Δήμο Ορεστιάδας  μέσα από τα   οποία προέκυψε ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων  με κριτήρια την ανεργία, το οικογενειακό εισόδημα, τα ανήλικα τέκνα,  την πολυτεκνία και τα σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι οποίοι   πληρούν τις προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης κάτι που το Κέντρο σίτισης αδυνατούσε λόγω έλλειψης προσωπικού και ξεκάθαρου νομικού πλαισίου και περιορισμένων οικονομικών πόρων  να εξυπηρετήσει.

Με την ένταξη όμως  του Κέντρου σίτισης Ορεστιάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»  και μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο» ενισχύθηκε  ο ρόλος της υπάρχουσας  δομής σίτισης και  εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι  πόροι για την κάλυψη μισθοδοσίας του  νέου προσωπικού

Ξεκίνησε την λειτουργία του  στις 1/3/2017 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκή Ένωση για τρία (3) έτη.

Η δομή έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο προσωπικό , τέσσερις (4) υπαλλήλους  συγκεκριμένα δύο μάγειρες ,δύο οδηγούς, ενώ παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κλπ για τη σίτιση των εν δυνάμει ωφελούμενων.

Το πρόγραμμα παροχής δωρεάν σίτισης   απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας βρίσκονται σε κατάσταση ανέχειας,  συμπολίτες μας που αδυνατούν να  ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι χωρίς επιπλέον εισοδήματα, δημότες που ζουν σε συνθήκες ακραίας ανθρωπιστικής κρίσης, ΑΜΕΑ) 

Για την ένταξη στο πρόγραμμα «Δομή Σίτισης Δήμου Ορεστιάδας» οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στο ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΑΔΟ  και  στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ορεστιάδας. Ακολουθεί κοινωνική έρευνα από την Κοινωνική Λειτουργό και εισήγηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΔΣ του ΚΚΠΑΑΔΟ.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Κοινωνικής  Λειτουργού σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια και την εργασιακή κατάσταση των αιτούντων με προτεραιότητα κατά σειρά σε: μονογονεϊκές οικογένειες,  οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ,πολυμελείς οικογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα , οικογένειες με εξαρτώμενα  άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%  αποφασίζει για την ένταξη ή όχι του ωφελούμενου.

Τα γεύματα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση στο υφιστάμενο σύγχρονα εξοπλισμένο Κέντρο σίτισης  και στη συνεχεία διανέμονται στους δικαιούχους κατ΄οίκον  σε όλο τον Δήμο Ορεστιάδας θέλοντας να βοηθήσει να ανακάμψουν από το σοκ της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά τους. Η προμήθεια των αναγκαίων πρώτων υλών για την παρασκευή των γευμάτων  καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΚΚΠΑΑΔΟ.

Έως σήμερα έχουν ενταχθεί στη «Δομή Σίτισης Δήμου Ορεστιάδας» 170 δημότες μας.

 

 

 

 

 


 

 

 

Δομή Σίτισης Δήμου Ορεστιάδας

ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .:2552028887-2552024261