Καλώς ήρθατε!

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 18-2-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 13-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΟΧ2/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΟΧ5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 25/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 11-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΟΧ

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  8-5-2018

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ

 

 

Σας ενημερώνουμε  ότι  από  τις 10 Μαΐου 2018, ξεκινούν οι εγγραφές και οι επανεγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Ορεστιάδας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

               Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες ( Δευτέρα έως Παρασκευή)  και ώρες 09:00 έως τις 15:00 , από τις 10/05/2018 έως και τις 31/05/2018, στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας , στην οδό Εθνομαρτύρων 98 (σκεπαστή αγορά, παλιά δικαστήρια),ισόγειο (Πληροφορίες: κ.Μουχταρίδου Βασιλική -τηλ:2552028642).

                Η επιλογή των νηπίων ( εγγραφών και επανεγγραφών)  θα γίνει σύμφωνα  με την αριθμ.66/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ.

             Τα αποτελέσματα για την εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων και ο Παιδικός Σταθμός στον οποίο θα φιλοξενηθούν με κριτήρια επιλογής μοριοδότησης στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Ορεστιάδας θα ανακοινωθούν στο Δημοτικό Κατάστημα, στους Παιδικούς Σταθμούς και στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ-Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και στην ιστοσελίδα www.kkpaado.gr.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΧΩΡΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19-3-2018

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 26-2-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 13-2-2018

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου  Ορεστιάδας»

 

 

 

Αποφασίζει την προσωρινή παύση λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητήριου έως ότου πραγματοποιηθεί ο επανέλεγχος  από την Δνση Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας.

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 12-2-2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 4-1-2018

 

Ανακοίνωση  ΣΟΧ3/2017
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ) 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1-11-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2017-2018

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19-6-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2017  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 9-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 4-5-2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014- 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ» για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 29-3-2017

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 22/2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020"  Άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΔΟ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 31/1/2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο 2016-2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.1995/7.11.2016 ΤΟΥ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 29/11/2016 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2016 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΑΔΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ2/2016 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ2/2016 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΑΔΟ

 

 KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 3/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2016-2017

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Ανακοίνωση  ΣΟΧ2/2016 
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου (ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 4

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 21/10/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1/2016

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 21-9-2016

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ) 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 6-9-2016

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΚΑΠΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Β΄ΑΙΘΟΥΣΑ)

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 8-8-2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το ΝΠΔΔ-Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.  ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 8/8/2016 έως την Παρασκευή 26/8/2016 , θα γίνονται δεκτά αιτήματα από τους Αθλητικούς Συλλόγους/Σωματεία της πόλης μας, για διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας (Κολυμβητήριο, Ανοιχτό Στάδιο, Παλαιό Κλειστό, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς). Τα Αθλητικά Σωματεία θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία.

 

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Καταστατικό Αθλητικού Συλλόγου/Σωματείου  σε νομική ισχύ.
  2. Σύσταση του  Δ.Σ. σε νομική ισχύ.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του  Αθλητικού Συλλόγου/Σωματείου που να πιστοποιεί τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Σωματείου με το Νομικό Πρόσωπο καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του( τηλ.-mail )
  4. Αναλυτικό  και ακριβές πρόγραμμα προπονήσεων (Γήπεδο-Αίθουσα-Τμήμα - Ημέρα- Ώρα) για την τρέχουσα αθλητική σεζόν.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του  Αθλητικού Συλλόγου/Σωματείου που να πιστοποιεί τους προπονητές και τους εφόρους του κάθε τμήματος καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς.

 

Για οποιαδήποτε αλλαγή των  ανωτέρω στοιχείων κατά την διάρκεια της αθλητικής σεζόν τα Αθλητικά Σωματεία οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως το Ν.Π.Δ.Δ.-Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών των αθλητικών προγραμμάτων που διοργανώνει ο Δήμος Ορεστιάδας και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 

∙αθλητικά σωματεία της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για διεξαγωγή αγώνων στο πλαίσιο τοπικών, περιφερειακών ή πανελλήνιων διοργανώσεων.

 

∙αγωνιστικά τμήματα των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για τις προπονητικές τους ανάγκες.

 

∙ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο.

 

∙λοιποί συλλογικοί φορείς.

 

Το επίσημο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

 

Αίτηση η οποία δεν θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνετε δεκτή.

 

 

 

                                                                             Ο Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

 

 

 

                                                                                           Αρχοντίδης Αρχοντής

 

 

 

 ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 21-7-2016

δελτίο τύπου για το Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

<span class="image-block

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στον Α΄Παιδικό Σταθμό Ορεστιάδας

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στον Β΄Παιδικό Σταθμό Ορεστιάδας

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στον Γ΄Παιδικό Σταθμό Ορεστιάδας

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στον Δ΄Παιδικό Σταθμό Ορεστιάδας

 

 

Ορεστιάδα 4-5-2016

 

 

 

Ορεστιάδα 5-4-2016

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

 

Ορεστιάδα 10-2-2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο 2015-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.193/8.2.2016 ΤΟΥ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο 2015-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.193/8.2.2016 ΤΟΥ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

 

Ορεστιάδα 17-2-2016

 

 

 

 

έντυπο δήλωσης συμμετοχής στα προγράμματα άθληση για όλους 2015-2016

έντυπο ερωτηματολόγιο προγραμμάτων άθληση για όλους 2015-2016

ιατρική βεβαίωση

Ορεστιάδα 9-2-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΠΕΝΤΕ (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 Ορεστιάδα 4-1-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2015 ΚΚΠΑΑΔΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

 

Kατά των πινάκων κατάταξη & βαθμολογίας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων.
Η ένσταση γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, απευθείας στο ΑΣΕΠ ΑΘΗΝΑΣ.

Για να εξεταστεί η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50,00 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ημερομηνία ανάρτησης πινάκων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15-01-2016

Ημερομηνία προθεσμίας υποβολής ένστασης Δευτέρα 25-1-2016
Η Δ/νση του ΑΣΕΠ ΑΘΗΝΑΣ είναι :
ΑΣΕΠ
ΠΟΥΛΙΟΥ 6
ΑΘΗΝΑ
Τ.Θ. 14307
Τ.Κ. 11510

 

 

 

Ανακοίνωση λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας

 

 

Ορεστιάδα 21-12-2015

Εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας

 

 

 

Ορεστιάδα 4-12-2015

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.»

 

 

 

 

 

Ορεστιάδα 30/11/2015 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΠΗ ΚΑΒΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΠΗ ΚΑΒΥΛΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 

 

 

 

 Ορεστιάδα 24-11-2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2015 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

Ορεστιάδα 16-11-2015

 

Επαναληπτική Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου Nέου Κλειστού Γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου Nέου Κλειστού Γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς

 

  

Ορεστιάδα 7-10-2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

Ορεστιάδα 7-10-2015

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου Nέου Κλειστού Γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς

 

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

 

 Ορεστιάδα 6-10-2015

 

 

 

 Ορεστιάδα 31-7-2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ορεστιάδας θα παραμείνει κλειστό από 1/8/2015 έως 30/8/2015

                                                                           Ο Πρόεδρος  του  ΚΚΠΑΑΔΟ

                                                                               Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

 Ορεστιάδα 31-7-2015

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

Το ΝΠΔΔ-Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.  ενημερώνει ότι θα γίνονται δεκτά αιτήματα για διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας (κολυμβητήριο, ανοιχτό στάδιο, παλαιό κλειστό γυμναστήριο, νέο κλειστό γυμναστήριο) έως τις 21-8-2015.

Η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να συνοδεύεται από καταστατικό συλλόγου/σωματείου και σύσταση Δ.Σ.

Πέρα από τις 21-8-2015 δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα

 

                                                     

                                                                         Ο Πρόεδρος  του  ΚΚΠΑΑΔΟ

                                                                

                                                                            Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

 

Ορεστιάδα 14-7-2015

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 

 

Ορεστιάδα  26-5-2015

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(Α΄ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Α΄ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΡΙΖΙΑ ΒΥΣΣΑ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΑ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 Ορεστιάδα  14-5-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΕΡΝΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΡΙΖΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΥΛΗΣ

Ορεστιάδα  14-5-2015

 1ο Meeting κολύμβησης με τη συμμετοχή Σωματείων Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. διοργανώνει ο Κολυμβητικός Όμιλος Ν. Ορεστιάδας “Νηρέας” σε συνεργασία με το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορεστιάδα 7-5-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

Ορεστιάδα 13-3-2015

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/20145

101 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

102 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

103 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ορεστιάδα 12-2-2015

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2015 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», 

 

αίτηση για τη ΣΟΧ1/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ)

 

 

Ορεστιάδα 22-1-2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης για την ομαλή λειτουργία του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των συστημάτων χημικών του κολυμβητηρίου του Δήμου

 

 

 

Ορεστιάδα 21-1-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΟΜΑΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΕΛΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΩΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΟΡΜΕΝΙΟΥ

 

 

 

 

Ορεστιάδα 20-1-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΠ: ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  http://www.orestiada.gr/portal/page/portal/Orestiada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τ.Κ 68200

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2552026730

FAX 2552026730

e-mail kkpaado@orestiada.gr

 

Contact us about special deals!

 

Instagram