Καλώς ήρθατε!

1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    

2/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ                                                 51/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

3/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     27/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    52/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

4/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     28/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    53/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

5/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     29/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    54/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     30/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    55/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

7/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     31/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    56/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

8/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     32/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    57/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ 

9/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ     33/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    58/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

10/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    34/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    59/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

11/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    35/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    60/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

12/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    36/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    61/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

13/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    37/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    62/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

14/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    38/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    63/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

15/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    39/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    64/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

16/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    40/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    65/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

17/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    41/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    66/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

18/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    42/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    67/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

19/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    43/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    68/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

20/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    44/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    69/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ  

21/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    45/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   70/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

22/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    46/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   71/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

23/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    47/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   72/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

24/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    48/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   73/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

25/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    49/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   74/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

26/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ    50/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   75/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ


76/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   101/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  126/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 170/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

77/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   102/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  127/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 171/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

78/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   103/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  128/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 172/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

79/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   104/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  129/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  173/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

80/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   105/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  130/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 174/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

81/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   106/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  131/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 175/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

82/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   107/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  132/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 176/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

83/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   108/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  133/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 177/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

84/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   109/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  134/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 178/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

85/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   110/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  135/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 179/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

86/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   111/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  136/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 180/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

87/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   112/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  137/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 181/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

88/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   113/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  138/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 182/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

89/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   114/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  139/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 183/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

90/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   115/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  140/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 184/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

91/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   116/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  141/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 185/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

92/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   117/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  142/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 186/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

93/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   118/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  143/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

94/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   119/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  144/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

95/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   120/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  145/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ 

96/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   121/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  146/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

97/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   122/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  147/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

98/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   123/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  148/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

99/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ   124/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  149/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

100/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ  125/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ  150/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΚΠΑΑΔΟ

   

 


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τ.Κ 68200

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2552026730

FAX 2552026730

e-mail kkpaado@orestiada.gr

 

Contact us about special deals!

 

Instagram