Καλώς ήρθατε!

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨"Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας"(Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο) δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση 12 πρώην Νομικών Προσώπων του νέου Καλλικρατικού Δήμου και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 9-5-2011.Ο Καλλικρατικός Δήμος Ορεστιάδας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου.

Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

1.   Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας

2.  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστανέων Δήμου Βύσσας

3.   Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου Δήμου Κυπρίνου

4.Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας

5.  Κ.Α.Π.Η Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας

6.  Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κυπρίνου

7.   Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας

8.  ΚΕ.Φ.Ο. Ριζίων Δήμου Βύσσας

   9.Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας

  10.Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου

  11.Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας

  12.Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Τριγώνου


 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

    Στο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο λειτουργούν τέσσερα τμήματα κάτω από μία Διεύθυνση

 

·     ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

·     ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

·     ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

      ·     ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

 ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΚΠΑΑΔΟ

 

   

 


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τ.Κ 68200

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2552026730

FAX 2552026730

e-mail kkpaado@orestiada.gr

 

Contact us about special deals!

 

Instagram