Κέντρο

Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης &

Αθλητισμού

Δήμου

Ορεστιάδας

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 18-2-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 13-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 25-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2018-2019

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 11-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 8-5-2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 26-2-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 13-2-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 12-2-2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2017

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 4-1-2018

Ανακοίνωση  ΣΟΧ3/2017
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)  

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1-11-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2017-2018

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19-6-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΟΧ2/2017 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΑΔΟ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 11-5-2017

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ορεστιάδας (Α΄Αίθουσα)

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 9-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 4-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014- 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ»
για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 29/3/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2017

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 22/2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»  Άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.» 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 31/1/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο 2016-2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.1995/7.11.2016 ΤΟΥ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 29/11/2016 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2016 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 10/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2016-2017

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 3/11/2016

Ανακοίνωση  ΣΟΧ2/2016 
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου 
(ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2016

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 21-10-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 21-9-2016

Ανακοίνωση  ΣΟΧ1/2016
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ) 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 6-9-2016 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Β΄ΑΙΘΟΥΣΑ)

 

Ορεστιάδα 8-8-2016

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ορεστιάδα 21-7-2016

Δελτίο τύπου για το Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

 

Ορεστιάδα 19-7-2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ Κ.ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ορεστιάδα 26-5-2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

5-4-2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

9-2-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  2016

15-1-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2015 ΚΚΠΑΑΔΟ

 

 

 

 

χρήσιμα τηλέφωνα

φαρμακεία

   

Καλώς ήρθατε!

 


Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού

                      Δήμου Ορεστιάδας

 
Το ΝΠΔΔ έχει την έδρα του στο κτίριο της σκεπαστής αγοράς (πρώην Δικαστικό Μέγαρο) στην οδό Εθνομαρτύρων 98.
Σκοπός της ίδρυσης του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης παιδείας & Αθλητισμού  με την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών.

 

 

 Διοικητικό Συμβούλιο  Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο

 

  Πρόεδρος κ.Μπαρμπούδης  Αλέξανδρος

 

Αντιπρόεδρος κ.Δεληδήμου Δημοσθένης

Δημοτικός Σύμβουλος

   Μέλη Δ.Σ.

  • κ.Βαρσαμακίδης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
  • κ.Μουχταρίδου Βασιλική Εκπρόσωπος των εργαζομένων
  • κ.Κεσσούδη Παναγιώτα δημότης

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τ.Κ 68200

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2552026730

FAX 2552026730

e-mail kkpaado@orestiada.gr

 

Contact us about special deals!

 

Instagram